divendres, 12 de maig de 2017

MUSEUS, DIVERSITAT FUNCIONAL I COMUNITAT

Projecte pilot

 
El projecte “Museus, Diversitat funcional i Comunitat” un projecte que es va impulsar des de l’ Institut Municipal de Persones amb Discapacitat ( IMD) i l’Institut de Cultura de Barcelona ( ICUB) amb l’objectiu promocionar la participació dels col·lectius de persones amb discapacitat / diversitat funcional als equipaments museístics des de la intervenció comunitària . 
 
El diàleg, el coneixement mutu entre en titats persones amb discapacitat / diversitat funcional i els equipaments culturals ; la intervenció comunitària i l’accés a la cultura com a eina d’inclusió i cohesió social esdevenen l’essència del projecte . 
 
El plantejament va ser 6 mesos de desenvolupament de projecte , amb un equip de tres tècniques i quatre equipaments museístics municipals ubicats a 3 territoris: 
 • MUHBA (Museu d’Història de Barcelona)- Ciutat Vella
 • MCM (Museu de Cultures del Món)- Ciutat Vella
 • Museu Etnològic de Barcelona- Sants -Montjuïc.
 • Museu DHUB (Museu del Disseny Hub)- Sant Martí

 
Els objectius que es vàrem proposar pel projecte van ser:
 1. Promoure i generar hàbit de visitar els museus com a equipaments on poden conèixer, aprendre i gaudir .
 2. Dissenyar projectes de dinamització per fomentar relació entre el Museu i les entitats del territorio
 3. Aprofundir sobre les necessitats de les persones i els recursos que disposa el museu i que pot posar al servei de les entitats . 
 4. Millorar les la experiències de visita
 5. Generar nous públics

 
Les Accions:        

A partir del diàleg mantingut amb les diferents entitats dels districtes, es van recollir un llistat de necessitats específiques per a cada tipus de discapacitat (Discapacitat Intel·lectual, Discapacitat Física, Discapacitat Visual, Discapacitat auditiva i Salut Mental).


Mitjançant les necessitats plantejades es van crear una sèrie de propostes de millora en els Museus.

També, es van realitzar diferents focus grup amb diferents col·lectius, des de Salut Mental, Discapacitat visual com ara Discapacitat Intel·lectual. Amb aquestes reunions el que es pretenia era crear uns espais de diàleg, per a cada col·lectiu, i que ens poguessin donar la seva pròpia opinió referent a l’accessibilitat als Museus, a través dels grups d’opinió poguéssim aportar nova informació al Museu perquè la tingués en compte a l’hora de realitzar qualsevol actuació.A part del grup de discussió, posteriorment ens han visitat als Museus perquè ens donessin un altre visió més crítica sobre els mateixos.


Per altra banda, com el nom del projecte indica, “pilot”, amb el treball conjunt del personal dels diferents Museus, s’ha dissenyat una activitat de caire més personalitzada per a cada discapacitat, és a dir, es va triar un total de tres entitats amb discapacitat per Museu i alhora es va modificar una activitat de les que ja existia dins del programa educatiu. Mitjançant les modificacions pertinents per a cada discapacitat, es va decidir fer una prova pilot per tal de valorar si realment aquesta activitat funcionava o no, i que els mateixos usuaris opinessin si l’activitat s’havia de millorar o no.


En conclusió, com a tècniques del projecte podem dir que ha estat una experiència única el poder ser partícips en ajudar a millorar en l’accessibilitat, és a dir, donar l’oportunitat que tothom, pugui gaudir d’un espai cultural còmodament.


Mitjançant l’interès, les ganes de treballar, la implicació i la voluntat de crear un diàleg conjunt perquè tots podem arribar a acords i el més important, que tots treballem conjuntament en aquests llarg camí, per finalment aconseguir una visió, del tot normalitzada, de les persones amb diversitat funcional.


Finalment, agrair que res del projecte hagués estat possible sense l’ajuda i participació dels diferents membres tant dels Museus com de l’IMD i l’ICUB, i a totes les entitats que hem visitat que sempre han mostrat interès i ganes de participar.


Gràcies


Sara Carbonell
Mireia Manzanares
Jennifer Molina Lozano


Tècniques del Pla d'ocupació " Museus, Diversitat Funcional i Comunitat " de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat
dimecres, 10 de maig de 2017

QUI SOM

TAULA DE TREBALL DE MUSEUS I ACCESSIBILITAT

Som un grup de professionals de museus que ens reunim una vegada al mes amb la voluntat de compartir coneixements, recursos, plantejar dubtes, impulsar estratègies comunes, sensibilitzar i treballar en xarxa sobre temes d’accessibilitat.

El grup va ser creat el maig de 2013, i actua de manera horitzontal, sense fronteres departamentals ni orgàniques, sempre a partir d’un acord entre els professionals sobre el tema d’interès, els objectius i la manera de treballar. Per això, els temes de les reunions es consensuen a partir de les aportacions de cadascú. Les actes de les reunions i les memòries anuals deixen constància del treball fet.  
Formem part del grup de treball de museus i accessibilitat professionals de:
 • Agència Catalana del Patrimoni Cultural. Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya.
 • Apropa Cultura
 • Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)
 • Direcció de Memòria, Història i Patrimoni de l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) Ajuntament de Barcelona
 • Fundació Antoni Tàpies
 • Fundació Joan Miró
 • Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD)
 • Museu de Ciències Naturals de Barcelona
 • Museu del Ferrocarril de Catalunya. Vilanova i la Geltrú.
 • Museu Episcopal de Vic (MEV)
 • Museu Marítim de Barcelona (MMB)
 • Museu de la Música de Barcelona
 • Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC)
 • Museus d'Esplugues
 • Museus de Sant Cugat
 • Museus de Sitges
 • Oficina de Patrimoni Cultural. Xarxa de Museus Locals,  Diputació de Barcelona
 • Palau Güell, Diputació de Barcelona
 • Recinte Modernista de Sant Pau
 • Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes
 • Servei de Museus i Protecció de Béns Mobles. Direcció General del Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya

El blog Museus i accessibilitat neix d’un dels objectius més importants del grup, el de generar projectes comuns. Té la intenció de donar a conèixer experiències i projectes accessibles dels museus i les institucions culturals. Us animem a publicar els vostres.

Contacteu amb: accessibilitatmuseus@gmail.com