dijous, 7 de març de 2019

TORNEM AL CINEMA


Els audiovisuals, i en concret el cinema, formen part de la programació essencial del CCCB. Es lògic que es plantegéssim incloure aquest tipus d’activitat com “Anem al cinema! dins el CCCB programa Alzheimer.

La composició dels grups que participen en aquesta activitat és la mateixa que la dels grups que realitzen les visites a les exposicions i el funcionament de la proposta és també molt semblant.

Amb el temps, i gracies als comentaris i valoracions dels responsables dels grups assistents, vàrem descobrir que un dels factors que influenciaven positivament  en l’activitat era l’excitació que es generava en els usuaris pel simple fet de tornar a una sala de cinema. 


 Vàrem observar que una activitat tan senzilla como el fet d’anar al cine qualsevol tarda d’hivern s’havia convertit en un fet  impossible per a les persones amb Alzheimer. Fins i tot en les fases inicials de la malaltia no era possible poder gaudir plenament d’una pel·lícula. El temor, tant del pacient com dels seus familiars i acompanyants, a com gestionar la situació en sí,  a les reaccions de la persona afectada, així com al possible rebuig social, fa que, en la major part dels casos, es prescindeixi d'aquest  tipus d’ activitat d’oci.

En conseqüència, s'augmenta doncs l’aïllament social que  no és beneficiós pel benestar de la persona amb la malaltia ni per al dels seus cuidadors.

Com sempre, el primer que vàrem fer va ser documentar-nos i vàrem trobar referències de programes similars que ja es feien als USA, com és el projecte “Meet me at the movies” de la “I’m still here Foundation”.

També vàrem descobrir que a països com Gran Bretanya fa anys que s'organitzen els dementia friendly screenings. És a dir, sessions de cine adaptades per a persones amb Alzheimer o algun tipus de demència associada a l' edat. Les organitzen tant institucions culturals com sales de cine comercials, que poc a poc s’han anat sumant al projecte.

L'Alzheimer’s Society del Regne Unit ha publicat una guia en la que aporta pautes per adaptar les sales de cine i organitzar projeccions específiques per aquests públics. Ha estat aquest material la referència que ens ha ajudat a orientar la nostra proposta.

Per preparar la projecció ens vàrem centrar en alguns aspectes concrets:

  • Selecció de la pel·lícula: Havíem consultat altres programes, i ja tenien una experiència prèvia amb el programa “Anem al cinema”, i per tant teníem clar que els musicals són sempre una bona opció. Les evidències científiques i l'experiència pràctica suggereixen que les persones que pateixen demències poden gaudir de la música fins i tot quan han perdut altres capacitats.
  • Recepció i  acollida dels usuaris:  Havíem de preveure l’arribada dels grups, reservar espai per aparcar els vehicles si en tenien, i a més a més, atendre als que venien de forma individual, a peu, en taxi o amb vehicle propi.
  • La  interacció: Els comentaris en veu alta , els aplaudiments o fins i tot cantar, no han de ser mai reprimits, ben al contrari,  són benvinguts. Es tracta d’un espai d’oci i de poder gaudir d’una bona estona.
  • Accessibilitat: Cinc voluntaris del personal del CCCB ens van ajudar a rebre als usuaris i fer el camí més adient dins el centre, tot depenent de si anaven en cadira rodes, acompanyats, etc. De la mateixa manera vam procedir, en acabar, per sortir del Centre.
  • Adaptació de la sala (llum i  so): Es tractava d’oferir una projecció adaptada, és a dir, amb algunes característiques especials, com el fet de que la sala no quedi totalment a les fosques. En relació al so, tot i que hem llegit diverses recomanacions sobre mantenir un volum no excessivament alt, atès que en molts casos les persones tenen dificultats auditives vàrem optar per mantenir el volum habitual.
  • Facilitats en el preu: Totes les activitats que oferim en el CCCB programa Alzheimer son gratuïtes. En el nostre cas es assumible i és una forma de fomentar que el preu no sigui un altre impediment.

La sessió fou un autèntic èxit. L'excitació que comentàvem es percebia ja a la arribada dels espectadors, i a la sortida tot eren cares contentes i comentaris positius. El sol fet d'oferir  una possibilitat como aquesta fa que sigui  automàticament ben rebuda  per part dels familiars i el centres. Evidentment sempre hi ha temes a millorar i és en aquest sentit que, en base a la nostra experiència, estem treballant perquè aquestes projeccions arribin a formar part de les activitats estables del CCCB Programa Alzheimer.


Tere Angles, Susana Garcia, Tere Perez
CCCB Programa Alzheimer