dilluns, 14 d’octubre de 2019

PENSAR TAMBÉ EN TU


S’ha dit moltes vegades, però és així: accessibilitat és, sobretot, diversitat. És tenir en compte que el nostre públic és molt ampli: persones adultes, joves, nens i nenes o gent gran, escolars i famílies, visitants locals i estrangers, persones amb discapacitats cognitives, sensorials, motrius o sense discapacitat, persones baixes, obeses, dones embarassades. Persones amb nivells culturals diversos i de cultures molt diferents...

L’etiqueta de «normal» és cada cop més minoritària. Tots tenim algun tret que ens diferencia, i l’existència d’aquesta diferència és el que engloba, actualment, gairebé tothom.


Treballar per al públic «en general» és pensar en tota una sèrie de minories que en conjunt conformen la gran majoria que volem que ens visiti. Si n’oblidem alguna deixem fora una petita part. Si n’oblidem vàries excloem força més gent. És el públic potencial que podria venir al museu, però que no ho fa.  

Si volem un museu accessible cal pensar en tothom. Sense voler abraçar-ho tot de cop, a poc a poc, pas a pas, perquè la diversitat és molt àmplia i els recursos limitats.

No es tracta de fer propostes extraordinàries només per a persones cegues, o per a la gent gran o per a famílies amb nens autistes... Es tracta, simplement, de pensar-hi, de tenir-los en consideració: una bona atenció a la recepció dona la benvinguda a una persona cega; un banc fa agradable i possible la visita de la gent gran; un QR en llengua de signes fa sentir incloses les persones sordes; un text comprensible pot emocionar.

Es tracta que, durant la visita, siguis qui siguis, trobis que el que s’ofereix pot ser per a tu. No tot, és clar, perquè ningú no pot assumir tots els continguts ni li calen tots els serveis. Es tracta que, siguis on siguis, trobis on aturar-te a contemplar, llegir, participar, escoltar, menjar o beure, perquè et crida l'atenció, t'interessa, et reclama i se t’ofereix.

Ara com ara, pensar en el futur dels museus no pot ser altra cosa que pensar també en tu.Montse Quer
Responsable d’accessibilitat
Fundació  Joan Miró