ESPAI TÀCTIL AL MAMT

Julio Antonio i Richard Wagner
La fundició del bronze a la cera perduda

El Pla Estratègic 2010-2014 del MUSEU D'ART MODERN de la Diputació de Tarragona contempla com un dels seus objectius principals la redefinició de l’espai museogràfic i del concepte museològic per adaptar-lo a les necessitats específiques dels nostres públics.

En aquesta línia de treball es va valorar la possibilitat d’oferir al públic amb ceguesa i amb resta visual l’apropament a les obres d’art a partir de l’experiència tàctil. Per això contem amb l’assessorament de l’ONCE a Tarragona que va posar a la nostra disposició les seves educadores i associats per realitzar el seguiment del procés de producció de l’espai.

Els objectius d’aquest projecte són: 
  • Oferir als visitants amb ceguesa i resta visual la possibilitat de conèixer una escultura mitjançant l’experiència tàctil. 
  • Proporcionar elements visuals per a l’accés de les persones amb diferents tipus de sordesa. 
  • Donar a conèixer la tècnica de la fosa del bronze a la cera perduda. 
  • Contextualitzar l’escultura Monument a Richard Wagner de l’escultor Julio Antonio. 
  • Reafirmar el MAMT per com a espai didàctic, cultural, històric obert i participatiu de referència a la ciutat i en el conjunt del territori.
La primera etapa d’aquest projecte s’ha dedicat a l’obra de l’escultor Julio Antonio (1889-1919), Monument a Richard Wagner (1912) un projecte de 1912 que mai va arribar a realitzar-se i del qual al MAMT  es conserven l’esbós, una maqueta i el cap.

Aquest espai consta de quatre reproduccions que sintetitzen la tècnica escultòrica de la fosa del bronze a la cera perduda: una peça d’escaiola, un encofrat que conté un motlle de silicona, un exemplar de cera i l’obra fosa en bronze. El recorregut tàctil acaba amb la maqueta que havia de servir de base per al posterior monument al compositor.

La Fundació ONCE es va oferir a rotular en braille les cartel·les informatives de cada peça escultòrica i els textos dels fulls de sala que contextualitzen el projecte.

L’espai es complementa amb un recorregut podotàctil que delimita l’espai i amb un audiovisual explicatiu amb un profund caràcter didàctic que explica la tècnica de la fosa del bronze a la cera perduda. L’àudio està adaptat amb sistema de bucle magnètic per facilitar l’accés als usuaris que utilitzen audifon, i per últim trobem cartel·les en braille i informació addicional en macro caràcter.

La segona etapa del projecte es desenvoluparà durant el 2014 amb la realització d’un nou espai tàctil dedicat al Tapís de Tarragona obra de Joan Miró i Josep Royo, una obra bidimensional.


Marisa Suárez
Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT)
Santa Anna, 8
43003 Tarragona
mamt@dipta.cat
msuarez@dipta.cat


Peu de foto: Julio Antonio – Richard Wagner. La fosa del bronze a la cera perduda.
Foto: Arxiu del MAMT

Comentaris