MUSEUS PER TOCAR

La Xarxa de Museus Locals

La Xarxa de Museus Locals, coordinada des de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona ha desenvolupat diferents accions que apropen els museus i el seu patrimoni a tota la societat,. Destaquem els mòduls multisensorials de “La Mirada Tàctil”, una acció centrada en el desplegament de vint-i-set equipaments museogràfics, de presentació tàctil del fons i continguts del museu, com a element d'inclusió per assegurar l'accessibilitat cultural per a tots els visitants.

Els mòduls multisensorials permeten facilitar l'accés dels diferents canals de percepció, amb l'objectiu que els visitants puguin escollir, de forma plenament normalitzada, els mecanismes de relació més adequats pel seu procés d'enriquiment intel•lectual. Estan dissenyats per acomplir la seva funció d'accessibilitat física i cultural. El plafó presenta la informació impresa i la retolació sensible a les dificultats visió de la gent gran i dels visitants amb dificultats visuals lleus.

La informació en braille resta integrada damunt de la informació impresa, la qual cosa permet una dobla lectura de la informació. Els seus continguts també són transcrits a la llengua dels signes per a la comunitat sorda signats i subtitulats per la comunitat sorda oralista al canal de youtube:  https://www.youtube.com/user/LaMiradaTactilamb subtítols per a tots els públics.Lluís Rius Font
Oficina de patrimoni de la Diputació de Barcelona
riusfl@diba.cat

Comentaris