LES CULTURES DEL RAVAL I LA GASTRONOMIA MARÍTIMA

Aquesta activitat es desenvolupa en l’àmbit de l’eix cultural del projecte NORAI del Museu Marítim de Barcelona, que abasta activitats de recerca, intercanvi i posada en valor d’aspectes culturals relacionats amb la gastronomia marítima, i que a més incorpori aspectes de relació amb l’entorn sociocultural de l’equipament. En aquest cas, es treballa en l’entorn geogràfic del Raval i es desenvolupa en estreta col·laboració amb la Fundació Tot Raval, una de les entitats que conformen NORAI.

OBJECTIUS
 1. Iniciar una línia de recerca bàsica de la gastronomia marítima d’altres cultures del món, aprofitant la multiculturalitat del barri. 
 2. Generar una relació de confiança i intercanvi entre els membres d’aquestes cultures i l’MMB, que propiciï un acostament enriquidor per a ambdues parts
 • Com a valor afegit, s’ha contribuït a generar una nova via de relació entre els diverses cultures 
 • El fet de treballar amb grups de dones de les associacions culturals, incideix en la visibilització i empoderament d’aquests col·lectius
EIXOS
 • Recerca sobre gastronomia marítima
 • Posar en valor les diferents cultures
 • Visibilitzar la gastronomia com a element d’integració multicultural
 • Grups de recerca de dones, empoderament
FASES DE DESENVOLUPAMENT
 • Seleccionar els grups culturals i iniciar col·laboració (4-5)
 • Desenvolupar el treball amb cada grup durant el primer semestre
 • Crear una base de dades amb les receptes, la seva història, les variants regionals, els costums associats... La fitxa es va fer modificant-ne lleugerament una que va oferir Jordi Tresserras, de la UB, i que havia bastit per recollir les receptes de la gent de mar de Castelldefels. Gràcies, Jordi!
 • Sessions de coneixement i intercanvi entre els grups: visita a les Drassanes Reials restaurades i visita a la Boqueria
 • Mini fòrum de presentació a altres entitats de gestió cultural, museus, centres de recerca...
 • Organitzar presència del grup de treball en les activitats del barri: Festa Major i Ravals, amb un espai d’explicació i tast, dinamitzat pel projecte Norai però executat per les mateixes participants als grups de recerca i difusió
 • Incorporació de receptes als menús del restaurant NORAI
 • Creació d’un receptari online, amb les fitxes dels plats
GRUPS DE TREBALL
 1. ACESOP – comunitat pakistanesa
 2. SUKHMANI – comunitat índia
 3. Diàlegs de dona – comunitat magribina
 4. Associació de Dones Filipines
 5. Centro Boliviano Catalán
DESENVOLUPAMENT

Tot Raval contacta amb les organitzacions i tanca sessions de presentació. A partir de la primera sessió de presentació, s’inicien les de treball

Sessions
 1. Informativa. Presentació del programa i sol·licitud de col·laboració
 2. Sessió amb el grup de treball de cada cultura. Lliurament d’un esquema de treball
 3. Sessió de retorn, d’intercanvi amb el grup i primera recollida de receptes
 4. Primera sessió conjunta de tots els grups. Coneixement durant una visita al Museu Marítim, en dissabte al matí
 5. Recollida de receptes, acompanyades per una persona experta
 6. Sessió de tancament. Valoració. Cuina. Compartir cuinat, a la Surt
RECURSOS

Personals
 • 1 persona MMB + 1 persona de Tot Raval, que ha estat la seva directora, amb funcions de disseny i implementació de la proposta
 • 1 persona en pràctiques, a temps parcial, per al seguiment de les activitats
Econòmics
 • En una primera fase, no es preveu despesa econòmica que generi un pressupost específic. 
Materials
 • La col·laboració de la Confraria de Pescadors, que ha aportat el peix per a la sessió de cuina
 • La col·laboració de la Fundació Surt, membre de Norai, que ha cedit les instal·lacions de la seva cuina industrial per celebrar la sessió de cuina
 • L’activitat s’ha desenvolupat de manera força fluida, respectant, això sí, els ritmes de les associacions, que l’han dilatat en el temps una mica més del previst. 
INDICADORS

Sempre és difícil, i és un tema sovintejat de conversa entre els tècnics, trobar indicadors de desenvolupament per a les activitats. Cal cercar el nivell de desenvolupament m,és enllà de les dades quantitatives. No obstant, oferim dues diferents línies d’avaluació:

Directa
 • S’ha recollit 15 receptes, en fitxes que recullen la procedència, els costums, els atuells...tot allò que constitueix l’entorn etnològic del plat. Ara estem en la fase d’incorporació al programa de documentació sobre patrimoni immaterial del Museu Marítim. 
Indirecta
 • Després de la primera visita conjunta i en petit comitè dels grups culturals que han participat, hi ha hagut una visita de membres de l’associació Diàlegs de Dona, una altre d’ACESOP i totes les entitats han obert les portes de les seves celebracions al Museu Marítim, convidant tècnics a les mateixes. S’ha generat un clima de confiança que ha portat a les associacions a demanar ampliar el programa, per poder seguir treballant plegats en temes patrimonials. S’està preparant una visita a la Llotja de Pescadors.

La nostra valoració és molt positiva, s’han assolit els objectius i s’ha anat fins i tot un pas més enllà. La fase següent és treballar encara més estretament amb les associacions per cercar nous espais de col·laboració, sempre dins l’àmbit de la missió del museu tant com a preservador i difusió de la cultura marítima, com quant a agent de desenvolupament social i cultural.

Alba Espargaró Colom
Museu Marítim de Barcelona
espagaroca@diba.cat

Comentaris