PROGRAMA ACTIVAMENT

Visites dinamitzades a la Fundació Antoni Tàpies de Barcelona per a persones amb alzheimer o altres demències de grau lleu o moderat i per a les persones que les cuiden.

L'any 2014 el Servei Educatiu de la Fundació Antoni Tàpies inicia un programa amb accions específiques que, més enllà de l'atenció puntual a demandes concretes, contempla la inclusió en el museu de tots els seus visitants potencials. En aquest sentit, Caterina Strati col·labora amb nosaltres en el projecte de visites per a gent gran amb problemes cognitius i de mobilitat o malalts d'alzheimer anomenat ActivaMent.

L'activitat ha estat dissenyada especialment per a aquest col·lectiu basant-se en el model del MoMA “MeetMe - The MoMA Alzheimer’s Project. Making Art Accessible to People with Dementia” (http://www.moma.org/meetme/) i té la finalitat de promoure la participació activa a través d'una visita a l'obra d'Antoni Tàpies, en un ambient de completa confiança, relaxat i respectuós amb les necessitats dels usuaris, amb continguts adaptats i l'ús d'un llenguatge assequible per tots. L'activitat inclou també l'ús de material didàctic tàctil que facilita una millor percepció i l'experiència d'emocions positives.

Aquestes visites ofereixen la possibilitat de:
  • Estimular el diàleg i la creativitat, intercanviant idees entorn l'obra d'Antoni Tàpies.
  • Reconstruir el sentit d'identitat, evocant memòries llunyanes i establint connexions entre vivències personals i el món en el seu conjunt.
  • Millorar el nivell d'autoestima participant en una activitat significativa que afavoreix la sociabilització i l'empatia, potenciant els vincles entre el malalt i el seu cuidador.

Centres que han participat en el projecte pilot (2013):
  • AFAB: Associació de Familiars d'Alzheimer de Barcelona
  • Baixem al carrer PDC Poble-sec
  • PRISBA: Associació solidaritat persones majors
  • Residència Anna
  • Residència Geriàtrica Roger de Flor
Caterina Strati
Fundacó Antoni Tàpies
caterina.strati@gmail.com


Comentaris