PICASSO EN LA MEMÒRIA

El taller per avis "Picasso en la memòria" va sorgir de converses mantingudes amb diversos agents comunitaris, en les quals es va identificar la necessitat d'ampliar l'oferta d'aquest servei per millorar la qualitat de vida de l’alt percentatge de persones grans residents al barri. Al museu, el desenvolupament d'un projecte de treball de la memòria basat en la nostra col·lecció ens permet ampliar el treball de proximitat que ja estem duent a terme a les escoles dels voltants -al districte de Ciutat Vella-, ara dirigit a un altre col·lectiu del veïnat, el de la gent gran.

El taller ens permet explorar i aprofundir en les possibilitats de l'art com a eina de formació de primer ordre, a qualsevol edat. També té com a finalitat apropar les persones grans del barri a l’obra i la vida de Picasso.

El taller es desenvolupa a partir de dos eixos bàsics de treball: per un costat es reforça i estimula la capacitat cognitiva dels participants, amb l’objectiu que les persones grans del barri puguin mantenir viu l’entusiasme per la cultura i pel coneixement a partir de potenciar les seves capacitats d’aprenentatge, comunicació concentració i observació i, per un altre, es potencien les seves relacions socials i culturals.

El taller també aposta perquè els seus participants puguin desenvolupar les seves relacions socials: circulació, interacció, mobilitat, disminució de conductes dependents, tot a partir d’exercitar la memòria i tenint com a centre d’interès la vida i obra de Pablo Picasso.

Amb els exercicis de memòria que es realitzen, els participants descobreixen la relació subjectiva que cadascú té amb l’art i concretament amb l’obra de Picasso. Des de la relació i la comunicació amb els altres i des de l’aprenentatge i l’intercanvi, s’estableix una vinculació personal amb l’art a partir de conèixer l’obra del pintor

A través de les activitats del taller abordem el coneixement de les obres més rellevants de la col·lecció del museu i com aquestes són presents al nostre entorn social i cultural més proper. Dins de les possibilitats s’intentarà relacionar l’obra pictòrica amb les experiències i vivències personals dels participants. Ens trobem amb persones amb forts vincles amb el barri, i que encara que no directament vinculats amb l’estada de Picasso al barri, de la qual fa ja massa temps, sí que amb la constitució i obertura del museu i els canvis que ha viscut l’entorn des de llavors. Aquests vincles amb el barri es fan, mitjançant aquest taller, extensius al museu.

Anna Guarro
Cap del departament d'Educació i Activitats
Museu Picasso
aguarro@bcn.cat

Comentaris