FENT ACCESSIBLE L'EXPOSICIÓ PLANETA VIDA


MILLORES D’ACCESSIBILITAT ALS CONTINGUTS DE L’EXPOSICIÓ PERMANENT PLANETA VIDA PER PERSONES AMB DISCAPACITAT VISUAL

MUSEU BLAU. MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS DE BARCELONA


 L’exposició permanent Planeta Vida -un viatge per la història conjunta de la vida i la Terra-estrena importants millores d’accessibilitat als continguts per a persones amb discapacitat visual. 

A les 17 taules interactives de l’exposició, on es mostren un total de 50 objectes que es poden tocar lliurement -entre peces originals i maquetes- s’han implementat esquemes en relleu així com textos en grans caràcters i en braille (català). L’objectiu d’aquests nous recursos, que es poden complementar amb l’audioguia, és aconseguir que aquest col·lectiu pugui visitar l’exposició cada cop de forma més autònoma alhora que es facilita la comprensió dels continguts a tota la població en general, gràcies als textos amb lletra gran i als esquemes didàctics.

A més de les millores destinades a aquest col·lectiu específic, el plantejament museogràfic de l’exposició contempla les necessitats globals dels diferents col·lectius amb discapacitat. El recorregut disposa de 27 audiovisuals i 42 pantalles interactives, la majoria subtitulats en tres idiomes, que faciliten l’accés a la informació a persones amb discapacitat auditiva. Per a persones amb mobilitat reduïda, l’exposició és totalment visitable amb cadira de rodes i s’han tingut en compte les necessitats d’aquest col·lectiu per determinar l’alçada de les taules interactives, així com de les cartel·les dins les vitrines.

El Museu Blau compta també amb mesures generals d’accessibilitat a l’equipament que atenen les necessitats globals dels diferents col·lectius. Per a persones amb discapacitat visual, es disposa d’un encaminador podotàctil d’accés al taulell d’informació així com un plànol tàctil. A més, s’han senyalitzat els serveis bàsics i s’ha editat un folletó en grans caràcters i braille. Per a persones amb discapacitat auditiva, l’equipament disposa d’ un anell magnètic tant a les taquilles com a la sala d’actes. Aquest dispositiu s’adreça a les persones amb discapacitat auditiva que duen audiòfon. El pla d’accessibilitat del Museu inclou també l’entorn digital; el nou webapp compleix amb els estàndards d’accessibilitat de la W3C amb el nivell AA, la qual cosa fa que sigui compatible amb els motors d ‘accessibilitat dels dispositius mòbils més habituals.

Un altre recurs important d’accessibilitat que ofereix el Museu són les visites guiades dinamitzades per a persones amb discapacitat visual, intel·lectual que es programen segons demanda d’aquests col·lectius. Actualment, el Museu treballa en la implementació de nous projectes entre els quals destaca l’ampliació de visites guiades per a persones amb trastorns de salut mental.


Marta Ponseti
Programes Públics
Museu de Ciències Naturals de Barcelona
mponsetia@bcn.cat


Comentaris