L'ART COM A VIA D'INTEGRACIÓ EN LA COMUNITAT

Càpsules participatives a la Fundació Antoni Tàpies


Fa anys que els Serveis de Rehabilitació Comunitària vam encetar una experiència innovadora amb dos dels museus de Barcelona (MACBA i MNAC). Aquest fet ha suposat la participació activa i l’esforç de molts usuaris i de molts professionals.

L’any 2000 sorgia de la mà del Museu Nacional d’Art de Catalunya i dels Serveis de Rehabilitació en Salut Mental, un projecte amb l’objectiu de treballar la integració de les persones afectades d’una malaltia mental en la dinàmica cultural de la nostra societat i apropar-los als museus. Poc després s’incorporava a aquest projecte el MACBA.

Això va suposar poder obrir dels museus a col·lectius de persones que viuen amb desavantatges socials, i possibilitar a aquestes persones accedir als museus com a ciutadans de ple dret.

Les persones ateses en aquests serveis pateixen majoritàriament trastorns mentals severs. Aquests trastorns alteren l’autonomia personal i social, la relació amb els altres i la integració social, i es manifesten en una manera peculiar i diferent de relacionar-se, de comunicar-se i d’expressar sentiments.

La societat estableix unes pautes (culturalment implícites i normativament explícites) que poden afavorir-ne la integració o l’exclusió. Als Serveis de Rehabilitació Comunitària treballem des d'un enfocament comunitari per poder modificar aquestes normes explícites i les concepcions culturals implícites. És per aquest motiu que resulta interessant el projecte de col·laboració entre aquests Serveis i els Museus, atès que permet apropar als usuaris al món de l’art i la cultura. Conèixer el fons dels Museus i participar de les seves activitats facilita la integració d’aquestes persones a la dinàmica cultural de la societat.

El Programa Alterarte del Centre de Formació i Prevenció de Mataró, amb la participació del programa Expressar-te de la Fundació Els Tres Turons, va iniciar una col·laboració amb la Fundació Antoni Tàpies l’any 2013.

Un programa artístic, educatiu i comunitari per a la Salut Mental, obert a usuaris de tots els serveis, i estructurat en càpsules temàtiques centrades en les obres i els artistes que formen part de l’exposició del Museu.

Aquesta activitat es realitza dins el museu i es fan intervencions a espais concrets del museu i de la ciutat per incentivar la manipulació de l'art com a via per a integrar-se en la comunitat, i sensibilitzar a la comunitat mitjançant les intervencions artístiques. Aquests projectes possibiliten treballar en diferents àmbits: social, cultural i terapèutic:

En l’àmbit social, possibilitant activitats amb una funció social reconeguda i diferenciada de l’estereotip que es té del malalt mental.

En l’àmbit cultural, afavorint l’enriquiment individual en coneixements i aprenentatges i facilitant l’ intercanvi de sabers entre el món sanitari i el cultural.

En l’àmbit terapèutic, potenciant la integració social i el desenvolupament de l’expressió i la creativitat de l’individu.

Aquestes experiències han permès el canvi en la concepció estereotipada de la persona que pateix un trastorn mental, apropar a les persones usuàries dels Serveis de Rehabilitació Comunitària als museus, viure els museus com espais d’integració sociocultural, estimular la creació artística, augmentar l'autoestima d’aquestes persones a partir del reconeixement i la valoració del seu treball creatiu.


Isabel Escribano, Educadora Social de la Fundació Els 3 Turons
Blanca Gimeno, Coordinació Programa Alterarte


Comentaris