dilluns, 23 de febrer de 2015

MASMUSEOPICASSO

Una plataforma online que recull projectes d’integració social desenvolupats a través de disciplines artístiquesMasMuseoPicasso és una plataforma que es proposa com a lloc de trobada per a professionals del món de l’art, els museus, la salut i el benestar social. Recull projectes i programes desenvolupats per institucions, empreses i associacions del món de la cultura que fan servir l’art com instrument d’inclusió social.

A la pràctica, ha sobrepassat de llarg l’entorn amb què es defineix, i possiblement aquesta és una bona mesura tant del seu èxit com de la necessitat que hi havia a nivell social i cultural de disposar d’un instrument com aquest.

Quines són les coordenades en què es mou, i que ens poden ajudar a la seva valoració?

En primer lloc, presenta un entorn molt amigable—friendly, en diuen pel món—: té la informació justa, ben categoritzada i tractada amb respecte —fins i tot, mimada— en l’aspecte gràfic.

Només té tres grans “calaixos”: un de definició del projecte, molt sintètic i sense informació sobrera. Un altre, que anomenen Opinions, que són entrevistes a professionals del sector que poden aportar una opinió rellevant. I el tercer, el de Projectes.

Aquest darrer, el “core” de tot plegat, té un sistema de cerca perfectament estructurat que permet accedir als continguts per tres conceptes: col·lectius, expressió cultural o zona geogràfica, de manera que la cerca es d’una bella simplicitat. Especialment, tenint en compte el gran nombre d’activitats i camps que hi podem trobar: de la fotografia a la música, passant per les arts plàstiques, la videocreació i l’escriptura, s’hi recullen experiències en tot el territori nacional.

La informació de cada activitat o programa s’ofereix en una fitxa altament estructurada i abastable amb el primer cop d’ull, completa en totes les seves dades i que permet adjuntar fotografies, vídeos i enllaços online.

Com que els col·lectius a qui s’adrecen les activitats són de tots els àmbits socials —de menors immigrants a persones amb diversitat física o psíquica, passant per col·lectius en risc de marginació—, abasten objectius com l’empoderament, la integració i la reinserció i empren com instrument totes les disciplines artístiques, qualsevol professional interessat en posar en marxa un programa, trobar companys de camí o explorar noves possibilitats de treballar la diversitat, hi troba una eina de coneixement accessible i atractiva.

És molt d’agrair, finalment, l’interès dels gestors de la plataforma en ampliar-la, fet que es fa palès a la invitació a participar-hi que trobem sempre a peu de pàgina.

Molt recomanable:  http://masmuseopicasso.org/es

Imatge: M’ha semblat inspirador prendre en préstec el nom d’una de les activitats pel seu significat: “Bajo el mismo cielo”, Sota el mateix celM. Alba Espargaró
Àrea de Desenvolupament Corporatiu
Museu Marítim de Barcel

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada