SOULS, UNA EXPOSICIÓ INTEGRADORA

Fins el 8 de febrer es pot visitar al Museu d’Art Modern de Tarragona, l’exposició accessible Souls. Souls és una mostra individual, amb obra de l’artista tarragoní Enric Llevat, que ocupa dues sales de la part baixa del Museu d’Art Modern de Tarragona (MAMT). Es tracta d’un projecte col·laboratiu entre el Museu, la Diputació de Tarragona, ONCE i la Universitat Autònoma de Barcelona.

Amb l’experiència d’una exposició accessible anterior, al 2012, vàrem decidir repetir l’experiència i pensar una nova exposició, totalment inclusiva des de l’inici, fent-la apta per ser vista i gaudida, alhora –sense segregacions-, per tot tipus de públics.

El repte que se’ns plantejava era com fer això possible tractant-se de pintura, pintura plana i, a més, abstracta. Que les peces exposades no fossin escultura ni elements figuratius –sense referents reals-, ens complicava l’assumpte (Fig. 1).Fig. 1 peça pertanyent al grup Souls IX. Fotografia: Diputació de Tarragona. Arxiu Fotogràfic MAMT. Alberich Fotògrafs.

L’accessibilitat de l’exposició Souls ha estat possible gràcies a que inclou diferents elements accessibles. Per començar, hi ha indicació podotàctil des de l’entrada del museu fins a les dues sales on s’ubica l’exhibició. A més del catàleg imprès, el Museu ofereix el catàleg en braille. Un cop dins la primera sala, podem veure que els treballs exposats estan col·locats a més baixa altura del què sol ser habitual. El mateix passa amb les corresponents cartel·les.

Les cartel·les de les obres estan impreses i també estan disponibles en braille. A més, cada cartel·la incorpora un codi QR (imprès i també en braille), que apunta a l’audiodescripció de cadascuna de les peces que es mostren.

A la segona sala hi trobem el vídeo que acompanya l’exposició. Aquest ens explica com és el taller de l’artista i com ell hi treballa. Aquest vídeo està proveït de subtítols –en diferents idiomes- i de llengües de signes –en català, castellà i internacional-.

En aquesta mateixa sala podem experimentar amb vàries obres que han estat especialment realitzades per a poder ser tocades (Fig. 2) (senyalitzades amb un pictograma).Fig. 2 Souls X. Fotografia: Diputació de Tarragona. Arxiu Fotogràfic MAMT. Alberich Fotògrafs.


A la Fig. 3 podem veure una imatge de la peça Souls XI, un tríptic tàctil, realitzat en 3D (i el seu corresponent original), per poder ser també tocat i experimentar els moviments fluctuants del que ens parla l’obra de l’artista..Fig. 3 reproducció tàctil Souls XI. Fotografia: Diputació de Tarragona. Arxiu Fotogràfic MAMT. Alberich Fotògrafs.


Per tal d’avaluar tant els treballs exposats com els elements museològics emprats, s’està realitzant una enquesta al públic que visita l’exposició, a més d’haver disponible un llibre de visites.

Per difondre aquesta exposició s’han emprat diferents xarxes socials i el Servei Pedagògic del MAMT ha realitzat varis tallers a escoles i a instituts de secundària.

Vivim en una societat on la població cada vegada envelleix més i augmenta el número de persones amb discapacitat. Si ens aturem a pensar-ho un moment, nosaltres mateixos en algun moment de la nostra vida, abans d’envellir, podem patir alguna –o vàries- discapacitats temporals. Llavors... quines exposicions i mostres culturals podrem visitar si no fem que aquestes siguin sempre accessibles per a tots?


Eva Jove Casabella, comissària independent.
Ha comissariat i coordinat les exposicions accessibles INFRA_lines i Souls.
cabrablog.blogspot.com
@Hesperion

Comentaris