EL CCCB I LA UVIC PRESENTEN ELS RESULTATS DE L'AVALUACIÓ DEL CCCB PROGRAMA ALZHEIMER
"La cultura pot ser un instrument per beneficiar la inclusió social. Però també cal entendre-ho a l'inrevés: La inclusió social beneficia la cultura"

Vicenç Villatoro.


La Universitat de Vic i el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona han col·laborat plegats en els darrers mesos amb la finalitat d’avaluar el CCCB Programa Alzheimer, una iniciativa cultural del centre barceloní per a malalts d'Alzheimer, els seus familiars i cuidadors que des d’octubre de 2010 ofereix visites dinamitzades a les exposicions temporals i a l’edifici del CCCB.

 El passat dimarts 11 d’octubre el Dr. Salvadór Simó, director del grup de recerca de salut mental i innovació social de la Universitat de Vic; la Dra. Marina Geli, directora del Centre d’Estudis Sanitaris i Socials; i Vicenç Villatoro, director del CCCB, van presentar els resultats de l’avaluació que la UVIC ha realitzat del CCCB Programa Alzheimer.

Les visites són un estímul intel·lectual que permeten establir connexions entre vivències pròpies i el món, evoquen memòries llunyanes i promouen el desenvolupament personal. Però, sobretot, ofereixen una estona única per compartir, aprendre, riure i emocionar-se.

El CCCB volia confirmar els bons resultats de les visites i per aquest motiu va encarregar l’avaluació a la Universitat de Vic. Salvador Simó i el seu equip, han dirigit un treball de camp basat en l'observació de les visites i entrevistes als usuaris i les educadores.

La metodologia de la investigació utilitzada es la d’un enfocament mixt que recol·lecta, analitza i vincula dades quantitatives i qualitatives en un mateix estudi.

A nivell quantitatiu s‘ha utilitzat l’escala Non Pharmacological Therapy (NPT-ES) i a nivell qualitatiu s’han combinat els focus group (usuaris, i cuidadors/familiars) amb l’observació participant a les visites i un qüestionari a les educadores.

Els resultats posen de manifest l’impacte positiu que te el programa en el benestar i la participació social dels usuaris, mostrant un impacte positiu també en els cuidadors/ familiars i a les pròpies educadores.

Conclusions sobre el CCCB programa-Alzheimer:
 • Impacta positivament en el benestar i la participació social dels usuaris.
 • Millora el seu benestar emocional, provocant el seu gaudi. L'humor està molt present durant les visites al CCCB. 
 • Impacta de forma important a nivell cognitiu, estimulant la seva atenció i el seu interès, l'orientació a la realitat i facilitant en gran manera l'evocació de records. També destaca el poder gaudir de la novetat, aquest fet es molt proper a l’ aprenentatge.
 • La participació al programa trenca la situació d'aïllament i exclusió en què es troben els usuaris. Facilita la interacció social sent rellevants les relacions d'ajuda mútua entre els propis usuaris.
 • La valoració del programa és molt positiva per part de cuidadors i familiars.
 • Les educadores juguen un paper clau en aquest èxit, facilitant una atenció personalitzada, fomentant la participació de tots els usuaris, adaptant amb cura les sessions, i validant la seva participació.
 • L'accessibilitat del museu és un aspecte molt important, en el marc de la tendència dels museus cap a la inclusió.
 • La disposició temporal, els recursos humans i la naturalesa de les pròpies exposicions són els principals límits del programa.
 • Els cuidadors proposen allargar les durada de les vistes, així com la seva regularitat. La propostes dels educadors s'orienten a l'ampliació de l'equip i les millores en l'accessibilitat general del Centre.
 • Destaca l'impacte positiu que té el programa tant en els cuidadors i els familiars com en els educadors.
 • El resultat del treball certifica que el CCCB Programa Alzheimer, i la cultura en general, són instruments de benestar i inclusió social ja que proporcionen gaudi, bon humor, complicitat, benestar físic i cognitiu, augment de l'interès, i estimulació de la memòria i participació social.
Si teniu qualsevol consulta podeu contactar amb l’equip del CCCB a:

Comentaris