dilluns, 26 de maig de 2014

LES CULTURES DEL RAVAL I LA GASTRONOMIA MARÍTIMA

Aquesta activitat es desenvolupa en l’àmbit de l’eix cultural del projecte NORAI del Museu Marítim de Barcelona, que abasta activitats de recerca, intercanvi i posada en valor d’aspectes culturals relacionats amb la gastronomia marítima, i que a més incorpori aspectes de relació amb l’entorn sociocultural de l’equipament. En aquest cas, es treballa en l’entorn geogràfic del Raval i es desenvolupa en estreta col·laboració amb la Fundació Tot Raval, una de les entitats que conformen NORAI.

OBJECTIUS
 1. Iniciar una línia de recerca bàsica de la gastronomia marítima d’altres cultures del món, aprofitant la multiculturalitat del barri. 
 2. Generar una relació de confiança i intercanvi entre els membres d’aquestes cultures i l’MMB, que propiciï un acostament enriquidor per a ambdues parts
 • Com a valor afegit, s’ha contribuït a generar una nova via de relació entre els diverses cultures 
 • El fet de treballar amb grups de dones de les associacions culturals, incideix en la visibilització i empoderament d’aquests col·lectius
EIXOS
 • Recerca sobre gastronomia marítima
 • Posar en valor les diferents cultures
 • Visibilitzar la gastronomia com a element d’integració multicultural
 • Grups de recerca de dones, empoderament
FASES DE DESENVOLUPAMENT
 • Seleccionar els grups culturals i iniciar col·laboració (4-5)
 • Desenvolupar el treball amb cada grup durant el primer semestre
 • Crear una base de dades amb les receptes, la seva història, les variants regionals, els costums associats... La fitxa es va fer modificant-ne lleugerament una que va oferir Jordi Tresserras, de la UB, i que havia bastit per recollir les receptes de la gent de mar de Castelldefels. Gràcies, Jordi!
 • Sessions de coneixement i intercanvi entre els grups: visita a les Drassanes Reials restaurades i visita a la Boqueria
 • Mini fòrum de presentació a altres entitats de gestió cultural, museus, centres de recerca...
 • Organitzar presència del grup de treball en les activitats del barri: Festa Major i Ravals, amb un espai d’explicació i tast, dinamitzat pel projecte Norai però executat per les mateixes participants als grups de recerca i difusió
 • Incorporació de receptes als menús del restaurant NORAI
 • Creació d’un receptari online, amb les fitxes dels plats
GRUPS DE TREBALL
 1. ACESOP – comunitat pakistanesa
 2. SUKHMANI – comunitat índia
 3. Diàlegs de dona – comunitat magribina
 4. Associació de Dones Filipines
 5. Centro Boliviano Catalán
DESENVOLUPAMENT

Tot Raval contacta amb les organitzacions i tanca sessions de presentació. A partir de la primera sessió de presentació, s’inicien les de treball

Sessions
 1. Informativa. Presentació del programa i sol·licitud de col·laboració
 2. Sessió amb el grup de treball de cada cultura. Lliurament d’un esquema de treball
 3. Sessió de retorn, d’intercanvi amb el grup i primera recollida de receptes
 4. Primera sessió conjunta de tots els grups. Coneixement durant una visita al Museu Marítim, en dissabte al matí
 5. Recollida de receptes, acompanyades per una persona experta
 6. Sessió de tancament. Valoració. Cuina. Compartir cuinat, a la Surt
RECURSOS

Personals
 • 1 persona MMB + 1 persona de Tot Raval, que ha estat la seva directora, amb funcions de disseny i implementació de la proposta
 • 1 persona en pràctiques, a temps parcial, per al seguiment de les activitats
Econòmics
 • En una primera fase, no es preveu despesa econòmica que generi un pressupost específic. 
Materials
 • La col·laboració de la Confraria de Pescadors, que ha aportat el peix per a la sessió de cuina
 • La col·laboració de la Fundació Surt, membre de Norai, que ha cedit les instal·lacions de la seva cuina industrial per celebrar la sessió de cuina
 • L’activitat s’ha desenvolupat de manera força fluida, respectant, això sí, els ritmes de les associacions, que l’han dilatat en el temps una mica més del previst. 
INDICADORS

Sempre és difícil, i és un tema sovintejat de conversa entre els tècnics, trobar indicadors de desenvolupament per a les activitats. Cal cercar el nivell de desenvolupament m,és enllà de les dades quantitatives. No obstant, oferim dues diferents línies d’avaluació:

Directa
 • S’ha recollit 15 receptes, en fitxes que recullen la procedència, els costums, els atuells...tot allò que constitueix l’entorn etnològic del plat. Ara estem en la fase d’incorporació al programa de documentació sobre patrimoni immaterial del Museu Marítim. 
Indirecta
 • Després de la primera visita conjunta i en petit comitè dels grups culturals que han participat, hi ha hagut una visita de membres de l’associació Diàlegs de Dona, una altre d’ACESOP i totes les entitats han obert les portes de les seves celebracions al Museu Marítim, convidant tècnics a les mateixes. S’ha generat un clima de confiança que ha portat a les associacions a demanar ampliar el programa, per poder seguir treballant plegats en temes patrimonials. S’està preparant una visita a la Llotja de Pescadors.

La nostra valoració és molt positiva, s’han assolit els objectius i s’ha anat fins i tot un pas més enllà. La fase següent és treballar encara més estretament amb les associacions per cercar nous espais de col·laboració, sempre dins l’àmbit de la missió del museu tant com a preservador i difusió de la cultura marítima, com quant a agent de desenvolupament social i cultural.

Alba Espargaró Colom
Museu Marítim de Barcelona
espagaroca@diba.cat

dimecres, 14 de maig de 2014

PROGRAMA ACTIVAMENT

Visites dinamitzades a la Fundació Antoni Tàpies de Barcelona per a persones amb alzheimer o altres demències de grau lleu o moderat i per a les persones que les cuiden.

L'any 2014 el Servei Educatiu de la Fundació Antoni Tàpies inicia un programa amb accions específiques que, més enllà de l'atenció puntual a demandes concretes, contempla la inclusió en el museu de tots els seus visitants potencials. En aquest sentit, Caterina Strati col·labora amb nosaltres en el projecte de visites per a gent gran amb problemes cognitius i de mobilitat o malalts d'alzheimer anomenat ActivaMent.

L'activitat ha estat dissenyada especialment per a aquest col·lectiu basant-se en el model del MoMA “MeetMe - The MoMA Alzheimer’s Project. Making Art Accessible to People with Dementia” (http://www.moma.org/meetme/) i té la finalitat de promoure la participació activa a través d'una visita a l'obra d'Antoni Tàpies, en un ambient de completa confiança, relaxat i respectuós amb les necessitats dels usuaris, amb continguts adaptats i l'ús d'un llenguatge assequible per tots. L'activitat inclou també l'ús de material didàctic tàctil que facilita una millor percepció i l'experiència d'emocions positives.

Aquestes visites ofereixen la possibilitat de:
 • Estimular el diàleg i la creativitat, intercanviant idees entorn l'obra d'Antoni Tàpies.
 • Reconstruir el sentit d'identitat, evocant memòries llunyanes i establint connexions entre vivències personals i el món en el seu conjunt.
 • Millorar el nivell d'autoestima participant en una activitat significativa que afavoreix la sociabilització i l'empatia, potenciant els vincles entre el malalt i el seu cuidador.

Centres que han participat en el projecte pilot (2013):
 • AFAB: Associació de Familiars d'Alzheimer de Barcelona
 • Baixem al carrer PDC Poble-sec
 • PRISBA: Associació solidaritat persones majors
 • Residència Anna
 • Residència Geriàtrica Roger de Flor
Caterina Strati
Fundacó Antoni Tàpies
caterina.strati@gmail.com


dimarts, 6 de maig de 2014

PROGRAMA HERMES

El Museu de Sant Boi, conjuntament amb la Unitat d’Inclusió, Igualtat d'Oportunitats i Ocupació, fa deu anys, va iniciar el programa Hermes - protector dels viatgers, responsable de les fronteres-, en col·laboració amb els hospitals de les Germanes Hospitalàries (Benito Menni) i Sant Joan de Déu, de Sant Boi.

Aquest programa té l'objectiu de fer accessible la història i el patrimoni cultural a les persones que pateixen un trastorn mental, o tenen altres capacitats, i acompanyar-les en el seu camí, perquè és un viatge amb fronteres complexes.

El patrimoni és el fil conductor que permet als terapeutes treballar amb els nostres usuaris i usuàries. És l’excusa perfecta per treballar aspectes personals o de grup. D’aquesta manera poden gaudir del patrimoni mentre milloren el seu dia a dia.

Un altre objectiu important del projecte és la presentació pública. Cada any es fa una activitat, on s’explica quin tema s’ha estat treballant. Amb aquesta activitat volem no només donar visibilitat a aquest sector de la nostra ciutadania, sinó que posem el nostre gra de sorra en el seu apoderament personal. Entenem que la proposta ha d'estar encaixada clarament en un context comunitari; si no seria una proposta no inclusiva, tancada en aquest col·lectiu.

Aquest programa va més enllà de l’adaptació de visites o de l’execució de tallers adaptats. Entén que la gestió cultural també pot ser una eina de cohesió social, amb components de teràpia psicosocial.

Un projecte en avaluació contínua.

Cada any intervenen entre vuit i deu clíniques, amb la participació d’entre 80 i 100 persones. El programa té una duració d’uns cinc mesos, de gener a maig. Els tres primers anys, vam treballar la cultura i el patrimoni de l'antiga Roma. Els tres següents, l'època medieval i un any, l'època moderna. Durant aquest primers anys, de 2004 a 2011, es treballava una proposta que es dissenyava des del Museu, amb una estructura bàsica: una sortida patrimonial, una taller de gastronomia històrica, un workshop amb alguna teràpia i una presentació pública del programa.

Vam treballar de manera transversal amb els diferents equips de professionals que conformen el programa des de la psiquiatria, la psicologia, la història, l'arqueologia, el treball social, voluntaris, diferents teràpies... La feina feta, durant aquests anys, ens va permetre conèixer millor les necessitats d'aquest col·lectiu i trenar una xarxa de col·laboracions i projectes amb els dos hospitals.

Els anys 2012 i 2013, vam treballar des d'una altra perspectiva, més centrats en una proposta terapèutica. Les activitats ja no les vam centralitzar únicament des del Museu. El projecte fou dirigit per un equip de terapeutes, que van fer artteràpia, musicoteràpia, teatre... i es van ajustar a les necessitats terapèutiques de cada servei. Van treballar sobre les peces del nou MSB i les portes i finestres del barri antic.

El projecte està en avaluació contínua i és revisat per l'equip que forma part del projecte Hermes, tant pels professionals com pels usuaris i usuàries perquè tant les clíniques com els serveis terapèutics i els usuaris i usuàries canvien i hem d'estar atents a aquests canvis.

Des del Museu de Sant Boi volem agrair als dos hospitals del municipi, Parc Sanitari de San Joan de Déu i Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor – Benito Menni, l’oportunitat de seguir treballant en un programa d’aquestes característiques, ja que va ser una gran oportunitat per poder continuar aprenent i avançant en l' accessibilitat per a aquest col·lectiu de persones.

És per això que enguany hem tornat a revisar completament el projecte. Els dos anys anteriors, van estar molt centrats en l'artteràpia, però no totes les clíniques i usuaris i usuàries tenen les mateixes necessitats; calia fer, doncs, un projecte més a mida, que tingués més en compte les necessitats i especificitats de cada servei o clínica.
La proposta per al 2014 és completament oberta, amb tota la complexitat que això comporta. Són els terapeutes de referència i els mateixos usuaris i usuàries els qui decideixen quin tema treballaran i quina teràpia o activitat volen fera partir d'un leitmotiv comú, que aquest any seria el segle XVIII i que forma part del programa d’actes de l’Ajuntament de Sant Boi, en el marc de la commemoració del Tricentenari dels fets de 1714.

Després de deu anys de projectes i experiència acumulada, pensem que aquesta aposta per un projecte completament obert, on siguin els mateixos usuaris i usuàries els qui tinguin un rol proactiu en el projecte, és la que millor pot donar resposta a les seves necessitats de millora i creixement personal.

Joanjo Esteban Castanera
Tècnic del Museu de Sant Boi

jesteban@santboi.cat