dilluns, 23 de febrer de 2015

MASMUSEOPICASSO

Una plataforma online que recull projectes d’integració social desenvolupats a través de disciplines artístiquesMasMuseoPicasso és una plataforma que es proposa com a lloc de trobada per a professionals del món de l’art, els museus, la salut i el benestar social. Recull projectes i programes desenvolupats per institucions, empreses i associacions del món de la cultura que fan servir l’art com instrument d’inclusió social.

A la pràctica, ha sobrepassat de llarg l’entorn amb què es defineix, i possiblement aquesta és una bona mesura tant del seu èxit com de la necessitat que hi havia a nivell social i cultural de disposar d’un instrument com aquest.

Quines són les coordenades en què es mou, i que ens poden ajudar a la seva valoració?

En primer lloc, presenta un entorn molt amigable—friendly, en diuen pel món—: té la informació justa, ben categoritzada i tractada amb respecte —fins i tot, mimada— en l’aspecte gràfic.

Només té tres grans “calaixos”: un de definició del projecte, molt sintètic i sense informació sobrera. Un altre, que anomenen Opinions, que són entrevistes a professionals del sector que poden aportar una opinió rellevant. I el tercer, el de Projectes.

Aquest darrer, el “core” de tot plegat, té un sistema de cerca perfectament estructurat que permet accedir als continguts per tres conceptes: col·lectius, expressió cultural o zona geogràfica, de manera que la cerca es d’una bella simplicitat. Especialment, tenint en compte el gran nombre d’activitats i camps que hi podem trobar: de la fotografia a la música, passant per les arts plàstiques, la videocreació i l’escriptura, s’hi recullen experiències en tot el territori nacional.

La informació de cada activitat o programa s’ofereix en una fitxa altament estructurada i abastable amb el primer cop d’ull, completa en totes les seves dades i que permet adjuntar fotografies, vídeos i enllaços online.

Com que els col·lectius a qui s’adrecen les activitats són de tots els àmbits socials —de menors immigrants a persones amb diversitat física o psíquica, passant per col·lectius en risc de marginació—, abasten objectius com l’empoderament, la integració i la reinserció i empren com instrument totes les disciplines artístiques, qualsevol professional interessat en posar en marxa un programa, trobar companys de camí o explorar noves possibilitats de treballar la diversitat, hi troba una eina de coneixement accessible i atractiva.

És molt d’agrair, finalment, l’interès dels gestors de la plataforma en ampliar-la, fet que es fa palès a la invitació a participar-hi que trobem sempre a peu de pàgina.

Molt recomanable:  http://masmuseopicasso.org/es

Imatge: M’ha semblat inspirador prendre en préstec el nom d’una de les activitats pel seu significat: “Bajo el mismo cielo”, Sota el mateix celM. Alba Espargaró
Àrea de Desenvolupament Corporatiu
Museu Marítim de Barcel

dimarts, 3 de febrer de 2015

SOULS, UNA EXPOSICIÓ INTEGRADORA

Fins el 8 de febrer es pot visitar al Museu d’Art Modern de Tarragona, l’exposició accessible Souls. Souls és una mostra individual, amb obra de l’artista tarragoní Enric Llevat, que ocupa dues sales de la part baixa del Museu d’Art Modern de Tarragona (MAMT). Es tracta d’un projecte col·laboratiu entre el Museu, la Diputació de Tarragona, ONCE i la Universitat Autònoma de Barcelona.

Amb l’experiència d’una exposició accessible anterior, al 2012, vàrem decidir repetir l’experiència i pensar una nova exposició, totalment inclusiva des de l’inici, fent-la apta per ser vista i gaudida, alhora –sense segregacions-, per tot tipus de públics.

El repte que se’ns plantejava era com fer això possible tractant-se de pintura, pintura plana i, a més, abstracta. Que les peces exposades no fossin escultura ni elements figuratius –sense referents reals-, ens complicava l’assumpte (Fig. 1).Fig. 1 peça pertanyent al grup Souls IX. Fotografia: Diputació de Tarragona. Arxiu Fotogràfic MAMT. Alberich Fotògrafs.

L’accessibilitat de l’exposició Souls ha estat possible gràcies a que inclou diferents elements accessibles. Per començar, hi ha indicació podotàctil des de l’entrada del museu fins a les dues sales on s’ubica l’exhibició. A més del catàleg imprès, el Museu ofereix el catàleg en braille. Un cop dins la primera sala, podem veure que els treballs exposats estan col·locats a més baixa altura del què sol ser habitual. El mateix passa amb les corresponents cartel·les.

Les cartel·les de les obres estan impreses i també estan disponibles en braille. A més, cada cartel·la incorpora un codi QR (imprès i també en braille), que apunta a l’audiodescripció de cadascuna de les peces que es mostren.

A la segona sala hi trobem el vídeo que acompanya l’exposició. Aquest ens explica com és el taller de l’artista i com ell hi treballa. Aquest vídeo està proveït de subtítols –en diferents idiomes- i de llengües de signes –en català, castellà i internacional-.

En aquesta mateixa sala podem experimentar amb vàries obres que han estat especialment realitzades per a poder ser tocades (Fig. 2) (senyalitzades amb un pictograma).Fig. 2 Souls X. Fotografia: Diputació de Tarragona. Arxiu Fotogràfic MAMT. Alberich Fotògrafs.


A la Fig. 3 podem veure una imatge de la peça Souls XI, un tríptic tàctil, realitzat en 3D (i el seu corresponent original), per poder ser també tocat i experimentar els moviments fluctuants del que ens parla l’obra de l’artista..Fig. 3 reproducció tàctil Souls XI. Fotografia: Diputació de Tarragona. Arxiu Fotogràfic MAMT. Alberich Fotògrafs.


Per tal d’avaluar tant els treballs exposats com els elements museològics emprats, s’està realitzant una enquesta al públic que visita l’exposició, a més d’haver disponible un llibre de visites.

Per difondre aquesta exposició s’han emprat diferents xarxes socials i el Servei Pedagògic del MAMT ha realitzat varis tallers a escoles i a instituts de secundària.

Vivim en una societat on la població cada vegada envelleix més i augmenta el número de persones amb discapacitat. Si ens aturem a pensar-ho un moment, nosaltres mateixos en algun moment de la nostra vida, abans d’envellir, podem patir alguna –o vàries- discapacitats temporals. Llavors... quines exposicions i mostres culturals podrem visitar si no fem que aquestes siguin sempre accessibles per a tots?


Eva Jove Casabella, comissària independent.
Ha comissariat i coordinat les exposicions accessibles INFRA_lines i Souls.
cabrablog.blogspot.com
@Hesperion