COM BATEGA UN MUSEU, COM EL MUSEU NACIONAL D’ART DE CATALUNYA


Un dels objectius del SUSOESPAI és apropar els museus d’art a l’àmbit de la salut mental, i amb aquest projecte hem pretès conèixer l’estructura d’un gran museu, el seu funcionament i les persones que hi treballen.

Hem volgut conèixer, estudiar i investigar el seu funcionament i sobretot descobrir les persones que fan possible aquest servei cultural de la ciutat.

El projecte COM BATEGA UN MUSEU, COM EL MNAC, va consistir a conèixer la vida interna d’un museu, és a dir, les zones de treball, la part més


oculta i menys coneguda pel públic en general (les sales de reserva, els tallers de restauració, l’arxiu, departaments de seguretat, manteniment, etc.) i la feina que desenvolupen les persones responsables del seu funcionament.

També vam fomentar la interacció i el contacte personal entre els treballadors del MNAC i els participants del SUSOESPAI per promoure la cohesió social i el sentiment de pertinença a la comunitat.

Possibilitant aquest intercanvi i el treball conjunt, convidàvem a reflexionar qüestions vinculades i relacionades amb la salut mental, i a concretar el compromís del museu amb la societat, com a centre viu i obert a tot tipus de públic, desenvolupant estratègies que ajudin a la inclusió comunitària i a la conscienciació col·lectiva.

Preteníem dignificar el col·lectiu de les persones amb un trastorn mental, en general oblidat i mal conegut, afavorint una percepció diferent i més positiva, a través de la seva vessant més creativa i així lluitar contra els estereotips, l’etiquetatge social i l’estigma.

La motivació que va animar els professionals del MNAC a participar en aquesta experiència va ser la de donar a conèixer la seva feina i tot allò que fa possible que un museu existeixi, i compartir-ho amb els participants del Susoespai.

Apropant dos móns tan diferents i provocant aquest encontre de persona a persona, vàrem aconseguir que:

La persona amb trastorn mental (TM):
 • Conegués una realitat cultural i social diferent a la seva 
 • Aprengués la vida interna d’un museu, i tot el que fa possible el seu funcionament (el museu per dins) 
 • Pogués establir noves relacions humanes 
 • Adquirís alhora coneixements museològics i artístics 
 • Expressés plàsticament la vida del museu 
 • Representés i interpretés els professionals que li donen vida 
 • Augmentés les seves aptituds de comunicació (oral i escrita) 
 • Estimulés la seva socialització 
El professional del museu (MNAC):
 • Conegués la realitat (les dificultats i les qualitats) de la persona amb trastorn mental 
 • Es sensibilitzés vers la realitat d’aquestes persones 
 • Descobrís les capacitats i la part sana que tota persona té 
 • Pogués anar canviant la imatge estereotipada que es té del trastorn mental 
 • Contribuís a trencar l’estigma que pateixen les persones amb TM 
 • Col·laborés a incrementar el compromís del museu amb la societat, com a centre viu i obert 


COM ES VA FER

Primer. Vàrem realitzat una visita a tots els departaments i equipaments que constitueixen el museu per descobrir i conèixer:

COM funciona un museu
QUI fa funcionar el museu

Segon. Cada alumne va triar un departament i se li va assignar un treballador, amb qui va establir una correspondència i l’intercanvi d’escrits i produccions artístiques, sense conèixer-se personalment.


Tercer. Vàrem realitzar la trobada personal entre el professional del MNAC i el participant del SUSOESPAI. En aquest encontre hi va participar l’artista Elisa Pellacani, qui va fotografiar el moment de la trobada, la parella i el lloc i les eines de treball del professional.

Quart. Vàrem fer un “RETRAT” de les persones que donen vida a un museu, que són el motor i ànima del seu funcionament.

Entenem el retrat no exclusivament com una còpia realista de la imatge de la persona, sinó com un recull de diferents elements que configuren la seva personalitat i la tasca que desenvolupa.

Cinquè. Per concloure ens vàrem trobar tots els participants de l’experiència a la Sala Oval del MNAC i vàrem exposat a terra tota la producció artística feta per cada un. Per finalitzar cada participant del SUSOESPAI va regalar una pintura al treballador del museu.

A partir d’aquesta interacció entre els participants del SUSOESPAI i els professionals del MNAC, vàrem interrelacionar experiències i compartir vivències artístiques positivadores.
CALENDARI

Període d’execució del projecte: del 16 d’abril al 22 de juny de 2012
Durada: 10 setmanes


PARTICIPANTS

81 professionals del MNAC
81 participants del SUSOESPAI


SUSOESPAI: Fina Alert Raich i Elisa Pellacani
MNAC: Teresa González i Esther Fuertes

Comentaris