dijous, 28 de gener de 2021

BALANÇ DE L’ASSIGNATURA MUSEUS I ACCESSIBILITAT DEL MÀSTER DE GESTIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL I MUSEOLOGIA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

Aquest semestre -d’octubre 2020 a gener 2021-, s’ha dut a terme l’assignatura Museus i Accessibilitat, com a nova assignatura optativa de 5 crèdits, en el Màster de Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia de la Universitat de Barcelona. Des dels inicis, l’assignatura ha tingut una molt bona rebuda tant pel professorat com per l’alumnat del Màster i també, entre les professionals del sector.
L’assignatura és pionera ja que dins dels màsters que s’ofereixen sobre gestió del patrimoni cultural a Catalunya és la primera que tracta aquest tema. Encara estem lluny de formar al nostre alumnat en la matèria d’accessibilitat, no tant sols en els estudis superiors de Màster sinó des dels estudis universitaris inicials del Grau, per tant, aquesta assignatura representa un pas endavant!

També cal destacar que s’assoleix una de les actuacions del Pla

d’Accessibilitat de Museus, Centres i Espais d’Arts Visuals de Catalunya, concretament dins del segon objectiu: Promoure la formació i la sensibilització en accessibilitat universal entre els professionals que treballen en els museus i centres i espais d’arts visuals, actuació 2.4. Col·laborar amb universitats i centres d’estudis per incorporar als seus programes formació en accessibilitat aplicable a museus i centres i espais d’art.

A continuació s’exposa el procés d’abans, durant i després:

 Abans

Després de proposar-la s’aprova l’assignatura optativa, amb la validació de la coordinació del màster, a càrrec de Maria Feliu, actual Vicerectora de Doctorat i Personal Investigador en Formació de la UB.

 Alhora de crear el pla docent de l’assignatura es va tenir en compte que s’havia de partir d’un marc conceptual (què és l’accessibilitat universal, patrimoni inclusiu, etc.) i d’un marc legal (explicació de la Llei 13/2014 d’accessibilitat i el seu corresponent desplegament, Codi d’accessibilitat) per després poder explicar els diferents recursos d’accessibilitat i bones pràctiques.

Al setembre 2020 es va contrastar el Pla docent amb el mateix Grup de Museus i Accessibilitat com expertes de l’àmbit i també es va revisar el contingut amb altres professionals de l’àmbit acadèmic. En funció del feedback rebut, es va considerar afegir petites modificacions que van ajudar a configurar el pla docent definitiu.

Durant

L’assignatura sobre Museus i Accessibilitat ha estat el millor escenari per explicar iniciatives referents que s’estan duent a terme en el territori català en matèria d’accessibilitat. S’ha comptat amb la col·laboració de primera mà de les responsables del programa de La Mirada Tàctil de la Diputació de Barcelona a càrrec de Lluís Rius i Apropa Cultura a càrrec de Claudia Torner.

Durant l’assignatura es constaten aspectes didàctics que es poden millorar, sobretot a nivell d’interacció amb l’alumnat (la virtualitat no ha ajudat!), i s’han afegit classes més dinàmiques com debats i espais on l’alumnat ha pogut intervenir, ser escoltades i compartir la seva opinió amb la resta de companyes.

També s’ha comptat amb dos seminaris. Vam seguir una taula virtual amb diferents ponents, membres de la recent creada Associació Catalana per la Promoció de l’Accessibilitat (ACPA), on vam parlar sobre la LSC, lectura fàcil, audiodescripció i els drets de les persones amb diversitat funcional. I també vam gaudir del seminari sobre Coeducació patrimonial a càrrec de Maria Cacheda, amb qui vam compartir com aplicar la perspectiva de gènere a les pràctiques de l’educació patrimonial.

Tot i les dificultats del moment per la pandèmia, finalment es van dur a terme les dues sortides programades als Museus d’Esplugues del Llobregat i al Palau Güell. En ambdues ens van rebre amb molt afecte. En els MEL, a càrrec de Carme Comas,  l’alumnat va ser tècnica d’accessibilitat per un dia a través d’una dinàmica participativa i activa per les galeries del museu. En el Palau Güell, a càrrec de l’Anaïs Barnolas, l’alumnat va constatar la dificultat de fer accessible un edifici històric i van conèixer totes les activitats que es realitzen amb entitats del barri del Raval per apropar l’equipament al conjunt de la ciutadania.

Les sortides, a part d’ajudar a desconnectar de les pantalles i tornar a la presencialitat, han permès que l’alumnat fos el subjecte actiu del seu propi aprenentatge i calés en elles, la idea de valorar i tenir en compte l’accessibilitat dels museus visitats. Al rebre els treballs de l’assignatura, la tasca constava en analitzar l’accessibilitat d’un museu del territori català totes vam quedar sorpreses, veure que l’alumnat havia incorporat conceptes i nou vocabulari, així com autonomia a l’hora d’avaluar l’accessibilitat d’un museu, demostrava els aprenentatges adquirits al llarg de l’assignatura.

 Després

El darrer dia es va valorar l’assignatura conjuntament amb l’alumnat i posteriorment, també es va enviar un qüestionari amb preguntes obertes per tal de recollir les seves opinions. Els resultats demostren que l’alumnat considera l’assignatura transversal -en el sentit que han vist que es pot aplicar en molts àmbits del museu- i transformadora --ja que els ha permès considerar aspectes dels museus que abans no tenien en compte-. Confirmen que tot allò après els servirà pel seu futur professional.

El balanç és molt positiu, a poc a poc ens anem posant les ulleres de l’accessibilitat per fer possible els museus per a tothom. Ara toca millorar alguns aspectes de  l’assignatura i que es pugui continuar oferint en els propers cursos acadèmics del Màster per a les futures professionals de l’àmbit.

Finalment, agrair a totes les professionals del Grup de Museus i Accessibilitat per tot l’aprenentatge adquirit al llarg d’aquests darrers anys i que amb l’assignatura s’ha pogut transferir a l’alumnat, gràcies.

 

 Andrea Granell Querol

Docent del Màster de Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia de la UB

Grup de recerca DIDPATRI - Didàctica del Patrimoni, Museografia comprensiva i Noves tecnologies http://www.didpatri.cat

 

1 comentari:

 1. Voldria contactar amb la professora Andrea Granell per presentar-me.
  Em dic Llorenç Blasi i sóc audiodescriptor amb experiència en accessibilitat visual en diversos camps, entre altres, a museus, centres d'interpretació de la natura i altres.
  La meva activitat la podrà consultar a la web www.llorencblasi.com.
  M'agradaria poder compartir la meva experiència de més de vint anys com a professional en el camp de l'accessibilitat per a diversitat visual.
  Atentament
  Llorenç Blasi

  ResponSuprimeix