divendres, 21 de maig de 2021

PATRIMONI CULTURAL, INCLUSIÓ SOCIAL I IMPRESSIÓ 3D ES DONEN LA MÀ

Els Museus d’Esplugues i l’EspluLab, un laboratori per aprendre i experimentar amb les tecnologies de fabricació digital, posen en marxa un projecte innovador per apropar el patrimoni cultural i les noves tecnologies als més joves. Es tracta d’una formació transversal adreçada a l’alumnat d’Educació Secundària, Batxillerat i Cicles formatius que pretén donar a conèixer la importància del patrimoni local com a element d’identitat col·lectiva i com, a través de dinàmiques participatives i la impressió 3D, es poden elaborar propostes d’inclusió social.El passat mes d’abril, s’ha realitzat la prova pilot de la proposta amb la participació de l’alumnat de l’IES Severo Ochoa que cursen el Cicle formatiu d’Animació Sociocultural i Turística. També s’ha comptat amb la col·laboració d’una investigadora del grup de recerca i innovació 'Didàctica del patrimoni, Museografia Comprensiva i Noves Tecnologies' (DIDPATRI) de la Universitat de Barcelona, qui ha realitzat observacions externes i ha donat suport en l’avaluació del projecte.

La primera part es desenvolupa al Museu Can Tinturé. L’alumnat prèviament a la visita realitza un qüestionari sobre els seus coneixements sobre patrimoni cultual i sobre la seva experiència personal visitant museus. També han d’omplir una fitxa d’inventari, com es fa amb els objectes museístics, amb aquell objecte de casa seva que salvarien en cas de catàstrofe. Aquest material serveix com a base per desenvolupar una dinàmica de diàleg participatiu en el que reflexionem sobre la importància del patrimoni local com la base de la nostra identitat col·lectiva.L’activitat continua amb “una visita diferent al museu”, lluny de l’habitual visita guiada que s’ofereix per aquests grups de joves, es presenta el contingut del museu a partir de taules amb materials d’experimentació. Es plantegen quatre taules sensorials amb l’objectiu que l’alumnat pugui conèixer, veure, tocar i olorar diferents recursos per treballar la discapacitat física, visual, auditiva i cognitiva. Es mostren diferents materials educatius que té el museu, cartel.les en braile, reproduccions tàctils de diferents peces, contes amb pictogrames, etc. i s’estableix diàleg amb les participants que segueixen amb atenció les explicacions i fan preguntes en cas de dubte.

En la segona part, el grup canvia d’espai i es desplaça a pocs metres del Museu, a l’Espai Baronda on es troba l’EspluLab, un taller de fabricació digital que posa a l’abast de la ciutadania un espai educatiu per crear i produir objectes tridimensionals a partir de dissenys digitals. En aquest cas, l’alumnat realitza un taller i a partir d’una rajola real del museu, amb el suport del professional tècnic de l’EspluLab, elabora una versió tàctil a partir de la vectorització 2D de la imatge i, posteriorment, es realitza una impressió en 3D de l’objecte.  L’objectiu final és que l’alumnat pugui presentar, relacionar i interpretar el contingut patrimonial bàsic de l’objecte original, utilitzant els diferents recursos d’inclusió social amb els que han experimentat en el museu.

Aquesta prova pilot s’ha avaluat a través d’una avaluació formativa en la qual la investigadora de la UB ha fet dues observacions no participant seguint cada un dels dos grups que han fet aquesta activitat. Es percep que ambdós grups es troben còmodes en els diferents espais (museu i laboratori) i son molt participatius, mostren curiositat i interès per la interpretació inclusiva del patrimoni.

L’educadora ha donat a conèixer l’objectiu i l’estructura de l’activitat a la vegada que ha fet ús d’un llenguatge inclusiu (no discriminatori) i s’ha creat diàleg i donat una interacció cognitiva amb l’alumnat (l’educadora ha ajudat en tot moment a entendre els continguts i el sentit de l’activitat). De la mateixa manera, s’han facilitat eines i experimentat recursos d’accessibilitat per atendre les necessitats específiques d’un grup, en aquest cas, alhora de realitzar una activitat en l’àmbit de l’animació sociocultural i del lleure.

Els resultats de l’experiència revelen que es tracta d’una formació innovadora pel seu component multidisciplinar, professionals externes al centre educatiu de l’àmbit del patrimoni, la recerca y la digitalització. S’ha donat l’aprenentatge significatiu ja que s’ha partit de la realitat de l’alumnat i dels seus interessos, han pogut posar a la pràctica els coneixements adquirits, i han estat els subjectes actius del seu propi aprenentatge. També és important destacar que el fet de sortir de l’aula i visitar el museu i l’espai digital, suposa conèixer nous espais d’aprenentatge on es dona la igualtat d’oportunitats per aprendre per part de tot l’alumnat. En quant al professorat, s’ha creat un vincle amb les professores acompanyants que han participat de manera activa i han agraït els nous aprenentatges que podran incorporar a nivell curricular.La valoració global de l’experiència per part de l’alumnat ha estat molt positiva. L’alumnat ha valorat poder fer una reproducció en 3D d’una peça del museu a l’EspluLab i creu que aquesta formació pot ajudar-lo a elaborar una proposta d’activitat inclusiva en el seu futur professional. Aquests bons resultats ens han portat a elaborar un projecte de Servei Comunitari sota el títol ‘El patrimoni inclusiu i la fabricació digital’ que volem proposar als instituts d’Esplugues per al proper curs acadèmic 2021-2022. També es preveu organitzar una formació tècnica per aquells museus que vulguin posar-ho en pràctica al seu municipi i, d’aquesta manera, poder transferir la proposta a nivell territorial.

Carme Comas Camacho

Responsable Accessibilitat

Museus d’Esplugues de Llobregat https://museus.esplugues.cat

  

Andrea Granell Querol

Grup de recerca DIDPATRI - Didàctica del Patrimoni, Museografia comprensiva i Noves tecnologies https://www.didpatri.cat

 

Per a més informació:

EspluLab - Ajuntament d’Esplugues

https://www.esplugues.cat/noticias/un-lab-per-aprendre-i-experimentar-amb-les-tecnologies-de-fabricacio-digital

 

Institut Severo Ochoa - Animació Sociocultural i Turística

https://agora.xtec.cat/ies-severo-ochoa/categoria/estudis/cicles-formatius/serveis-a-la-comunitat/asct/

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada