dimarts, 2 de novembre de 2021

UNA PÀGINA WEB ACCESSIBLE I AMABLE ÉS POSSIBLE!

A mitjans de setembre 2021 vam fer el llançament de la pàgina web Andrea Granell, un lloc web One Page de perfil professional per donar a conèixer la tasca de consultora en l’àmbit de l’avaluació i l’accessibilitat en els museus.

Aquesta pàgina web pretén ser un espai de presentació i d’exposició del projectes més recents en els quals s’han col·laborat a nivell local i internacional. S’estructura en tres seccions: 1. “Abans”, on s’explica la filosofia, 2. “Durant”, on s’expliquen els serveis que s’ofereixen i 3. “Després”, on s’expliquen els diferents projectes. Hem volgut organitzar el web amb aquests tres apartats destacats ja que creiem que treballar l’abans, el durant i el després de qualsevol projecte ajuda molt a que doni bons fruits!Des d’un inici i per ser coherents amb els serveis, es va tenir clar que la pàgina web havia de ser el més accessible possible.  El lloc web ha estat creat amb l’ajuda de l’Olga Galceran de l’empresa El Corriol. Per fer-la accessible, des de l’inici, hem tingut en compte els següents criteris:

1-Activació per teclat: s’ha testejat que la interfície web es pugui utilitzar amb ratolí i també amb teclat.

2-Contrast de color: s’ha complert amb les normes de contrast de color: el color lila fosc #2a002a sobre blanc té un contrast de 18.55 (WCAG) i passa el nivell AAA per text en qualsevol mida i AA per components d’interfície d’usuari i objectes gràfics.

L’objectiu és garantir que usuàries amb baixa visió puguin accedir als continguts sense impediments, sempre vetllant per mantenir la filosofia i els estils corporatius.

3-Textos alternatius a les imatges: s’han afegit textos alternatius per cada una de les imatges amb la idea de transmetre la mateixa informació que es pot percebre visualment. D’aquesta manera, les persones que necessitin aquest recurs, puguin tenir una descripció de les imatges de la web.

4-Redacció del text clar i concís: s’ha fet un esforç per redactar el text per tal que fos fàcilment comprensible per a tothom.  

5-Organització en tres columnes verticals: s’ha organitzat la informació en un màxim de tres columnes verticals per facilitar la navegació i la lectura.

6-Breu resum dels projectes: cada un dels projectes explicats segueix la mateixa estructura, un breu text a partir de tres preguntes: què he fet? col·lectiu? resultats? i l’enllaç a la pàgina web del museu en qüestió.

7-Idiomes: la pàgina web està traduïda en tres idiomes (català, castellà i anglès).

Aquest projecte mostra que l’accessibilitat web i un disseny gràfic web atractiu són possibles. Es pot ser funcional, fàcil d’entendre i bonic a la vegada.

A nivell tècnic, es tracta d’una pàgina web professional que s’estructura en una sola pàgina, en anglès anomenada One Page, on la persona explica què fa, qui és i els projectes que du a terme. Per tant, es tracta d’una pàgina web senzilla,  que s’adapta a la informació que calia comunicar en aquest projecte.

Finalment, comentar que s’ha donat a conèixer el web a través de les xarxes socials (Twitter: @GranellAndrea i @elcorriol) i fins al moment, ha rebut més de 280 visualitzacions. També afegir que altres professionals del sector cultural i dels museus s’han posat en contacte amb l’Olga per tal de millorar i fer la seva pàgina web més accessible, estem molt contentes!

Andrea Granell Querol

agranellq@gmail.com

Olga Galceran Flores

olga@elcorriol.com

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada