CREIX LA TAULA DE MUSEUS I ACCESSIBILITAT

  • Més de 30 professionals dels equipaments museístics formen part de la Taula de Museus i Accessibilitat.


Nascuda el 2013, la Taula de Museus i Accessibilitat és un grup de professionals de museus que es reuneixen una vegada al mes amb la voluntat de compartir coneixements, recursos, plantejar dubtes, impulsar estratègies comunes, sensibilitzar i treballar en xarxa sobre temes d’accessibilitat.

De cara a poder compartir amb tot el públic aquests intercanvis i crear projectes comuns 'per a' i 'amb' totes les persones que formen part de la nostra societat diversa, ja fa temps que es va crear un blog (en català i castellà). I per tal de poder donar major visibilitat i compartir totes les actuacions inclusives, la Taula s’estrena a Facebook, Twitter, Instagram i Linkedin, on s’hi compartiran tots els articles que es publiquin al blog, activitats inclusives dels museus, i d’altres pàgines interessants relacionades.

Trobareu els blogs, en català i castellà, i totes les xarxes socials a: https://linktr.ee/museusaccess

Comentaris